ARCSTONE KIVITEHAS

Efektiivne tootmisprotsess

Kasutame tootmises 2020. aastal täieliku uuenduse läbinud täisautomaatset tootmisliini. Oleme tõhustanud tootmise efektiivsust ja tagame toodete kvaliteedi vastavalt kehtivatele standarditele.

TOODETE KONTROLL TEHASES

Kõrged nõuded toodangule

Oleme seadnud eesmärgiks valmistada ainult kõrge kvaliteediga tooteid. Tehase kinnistul asuvast oma karjäärist saame 2/3 vajaminevast toorainest. Karjääris on tehtud põhjalikud uuringud ja seal asuv toormaterjal vastab meie seatud normidele. Kvaliteedijuht kontrollib tehasesse saabuva toormaterjali iga partii veelkord üle. Automaatliin tagab ühtlase massi ja mõõduga tooted, mida on ehitajatel kerge paigaldada. Betoonõõnesplokkide puhul tehakse vastava seadmega iga partii kohta survetugevuskatsed. Investeerime oma töötajate väljaõppesse ja oskuste arendamisse. Pideva järelevalve ja toodangu tõhusa kontrolliga suudame hoida stabiilset kvaliteeti ja tarnekindlust.

Scroll to Top